2017-12-19-Council of Elders Weekly Call to Worship

(Finnish Language)
Me olemme Jumalan kansa, me olemme Pyhä kansa, me olemme yksi.
Me olemme Jumalan luomia, me olemme erilaisia, kaikki samanarvoisia.
Tänä aamuna aurinko nousi ja valaisi luomakuntaasi.
Tänä aamuna sinun armosi ja rakkautesi on minulle tarjolla.
Auta minua, että uskaltaisin heittäytyä koko sydämestäni niiden varaan ja luottaisin siihen, että sinä kannat.
Anna rohkeutta avata suuni, kun näen sortoa ja epäoikeudenmukaisuutta.
Anna viisautta, että en lietsoisi vihaa vaan rakentaisin ymmärrystä ihmisten välille.
Auta näkemään sinut kaikessa luomakunnassasi. Yhdistä meidät niin, että me olemme yksi.
Tätä pyydämme sinun nimessäsi Jeesus
Aamen

We are the people of God, the Holy nation, we are one.
We are created by God, we are all unique, we are all equal.
This morning sun rose and brought light to this world that is your creation.
This morning your love and mercy are available for me and us all.
Help me to throw myself with my whole heart to be supported by them and trust that you are there for me and us.
Give me the courage to open my mouth when I see oppression and injustice.
Give me wisdom so that I would not incite hatred and instead would be building understanding between people.
Help us see You in Your creation. Unite us in You so that we may be one.
This we ask in Your name Jesus
Amen

prayer submitted by

TARJA PYYKKÖ
PASTOR OF LIVING WATER MCC
Helsinki, MCC Emerging Church